Ondřej Zahradnik & Jan Strnad [en], Jana Moudrá [en], Torsten Priebe [en]


Ondřej Zahradnik & Jan Strnad [en], Jana Moudrá [en], Torsten Priebe [en]
Event on 2016-08-17 18:30:00
For Englis, see below. Veřejné zkoušky přednášek Přijďte si poslechnout přednášku nanečisto a poskytněte řečníkům zpětnou vazbu, aby to na ostro opravdu klaplo. Ondřej Zahradník a Jan Strnad: Scalable Machine Learning Platform [en] Pro úspěšné nasazení strojového učení je velmi často potřeba systém, který uchovává data, agreguje je z různých zdrojů, udržuje je ve vysoké kvalitě a poskytuje data dalším strojům a lidem v rámci organizace. Představíme architekturu takového systému v současnosti nasazeného v Avastu. Náš systém slouží lidským data analystům, umožňuje učení a modelování a zároveň podporuje automatické rozhodování navázaných systémů. V rámci prezentace probereme i naše zkušenosti o stavění a provozu takového systému. Jana Moudrá: Progressive Web Apps [en] Progressive Web Apps, hudba přítomnosti či budoucnosti? Vývojáři po celém světě už roky sní o tom, že budou moci psát webové aplikace, které se chovají jako nativní. Cachování, push notifikace a nejen tyto vymoženosti se právě stávají realitou. V přednášce vám Jana poví, o čem Progressive Web Apps vlastně jsou a jak je i vy můžete použít ve vaší webové aplikaci. Torsten Priebe: Empower the masses! But don’t let data democratization become anarchy [en] O demokratizaci dat a občanské datové vědě slyšíme stále častěji. Jednotlivci mají totiž přístup k nástrojům z oblasti business intelligence a analytiky, díky kterým je možné obejít dřívější překážky centralizovaného IT. Ukážeme si, jak k tomu napomohly cloudové technologie Microsoft Azure/Power BI a GoodData.Naštěstí máme ale také k dispozici nástroje, s jejichž pomocí jsme flexibilní a agilní bez nutnosti vzdát se sledovatelnosti a reprodukovatelnosti. A protože demokracie bez pravidel by byla anarchie, tak si nejčastější konkrétní případy vyzkoušíme s pomocí Accurity — nástroje pro data-governance. Public rehearsals Come to see trial talks and give an instant feedback to our speakers, so the public speaking turns out perfect. Ondřej Zahradník a Jan Strnad: Scalable Machine Learning Platform [en] Some system keeping data from different sources in high quality and in broad accessibility is the key to any successful application of machine learning. We introduce architecture of such system currently in place in Avast and discuss motivations and key decisions in its design. We further share various lessons learned on how to: build and operate the system that serves the needs of human data analyst, supports automated real-time decision making by machines, and makes it easy to learn and deploy new ML models. Talk will be in English. Jana Moudrá: Progressive Web Apps [en] Progressive Web Apps – music of the present or the future? For years, developers around the world have dreamed of being able to write web applications which act more like native apps. Caching and push notifications are not the only conveniences helping to make this dream a reality. In this talk, Jana will explain what Progressive Web Apps are and how you can use them in your own web applications.   Talk will be in English. Torsten Priebe: Empower the masses! But don’t let data democratization become anarchy [en] Data democratization and citizen data scientist are hyped buzzwords we nowadays see and hear every day. Those terms basically describe a new interest of businesses in empowering individuals in the field of business intelligence and analytics, overcoming the lethargy of centralized IT. We will show how cloud-based technologies like Microsoft Azure/Power BI and GoodData facilitate this trend. The general idea, however, is not entirely new. We used to call it shadow or stealth IT – with all related challenges in terms of data governance and compliance. Luckily, there are also advances in this field, which help leveraging flexibility and agility without losing sight of just as important goals like traceability and reproducibility. Again, we will tackle these issues with hands-on examples using the Accurity data governance toolset. After all, a democracy without laws and government would be nothing but anarchy! Talk will be in English.

at Folimanka Technologies s.r.o.
Oldřichova 106/49
Praha, Czech Republic

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>